donderdag 9 januari 2014

Goedele Liekens en Joke Schauvliege duiken in badpak in water voor de big jump @ Vlaamse Vrouwen


Goedele Liekens en Joke Schauvliege duiken in badpak in het water voor de big jump.


Mediamadam Goedele Liekens trekt aandacht in roze badpak op Big Jump.

Joke Schauvliege, voor de gelegenheid uitgedost in een gesloten duikerspak, verbleekte haast naast de verschijning van Goedele Liekens. Reden van de bijeenkomst : de 'big jump', die de aandacht moet vestigen op het belang van een goede waterkwaliteit. Uiteraard was de aandacht ook gevestigd op de presentatrice zelf die in een sexy badpak het koude water trotseerde.

Belgische Babes Goedele Liekens en Joke Schauvliege in badpak op de Big Jump

In het Oost-Vlaamse Sint-Laureins hebben Vlaams minister van Leefmilieu Schauvliege en Goedele Liekens de sprong gewaagd in de Vrouwkenshoekkreek voor de jaarlijkse Big Jump.

Op 21 plaatsen in Vlaanderen hebben honderden mensen in bikini in rivieren, waterlopen en meren gesprongen om aandacht te vragen voor proper water. "De Big Jump herinnert aan een Europese afspraak dat tegen 2015 alle waterlopen een goede ecologische toestand bereikt moeten hebben", zeggen organisatoren Natuurpunt, GREEN en de Bond Beter Leefmilieu.

In Brussel nam Brussels minister Brigitte Grouwels, belast met de Haven van Brussel, een duik in de Zenne voor Big Jump.

Goedele Liekens en Joke Schauvliege kopje onder voor Big Jump in Sint-Laureins

In het Oost-Vlaamse Sint-Laureins hebben Vlaams minister van Leefmilieu Schauvliege en Goedele Liekens de sprong gewaagd in de Vrouwkenshoekkreek voor de jaarlijkse Big Jump.
Op 21 plaatsen in Vlaanderen hebben honderden mensen in rivieren, waterlopen en meren gesprongen om aandacht te vragen voor proper water. "De Big Jump herinnert aan een Europese afspraak dat tegen 2015 alle waterlopen een goede ecologische toestand bereikt moeten hebben", zeggen organisatoren Natuurpunt, GREEN en de Bond Beter Leefmilieu. In Brussel nam Brussels minister Brigitte Grouwels, belast met de Haven van Brussel, een duik in de Zenne voor Big Jump.

Goedele Liekens en Joke Schauvliege plonzen mee met 'Big Jump'

 De 'Big Jump' gaat dit jaar 2012 op een recordaantal locaties in Vlaanderen door, 21 om precies te zijn. Dat laten organisatoren Natuurpunt, GREEN en de Bond Beter Leefmilieu weten. Bij dat evenement zullen volgende zondag honderden mensen in rivieren, waterlopen en meren springen om aandacht te vragen voor proper en zuiver water.

Onder meer Goedele Liekens en Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege plonzen vanaf 15 uur het water in, meer bepaald in de recent herstelde Vrouwkenshoekkreek in Sint-Laureins in het Meetjesland. Er wordt gezwommen in de provincie Antwerpen (Hoogstraten, Kasterlee, Mechelen en Vorselaar), Limburg (Diepenbeek), Oost-Vlaanderen (Aalst, Dendermonde, Gent Portus Ganda, Ninove, Sint-Laureins, Wachtebeke, Wetteren, Zwalm), Vlaams-Brabant (Betekom, Heverlee, Overijse, Tienen), West-Vlaanderen (Westhoek, Kortrijk, Oostende) en in Anderlecht.

Afvalwaterzuiveraar Aquafin biedt alle deelnemers die zich registreren op www.bigjump.be een gratis badhanddoek met een illustratie van tekenaar Jan Bosschaert aan. "We roepen iedereen op om massaal mee te springen", aldus Chris Steenwegen, directeur van Natuurpunt. "Het is heerlijk om te kunnen zwemmen in proper water in openlucht. Zuiver water is ook nodig om onze natuur weer gezond te maken, in de stad en op het platteland."

De 'Big Jump' herinnert aan een Europese afspraak dat tegen 2015 alle waterlopen een "goede ecologische toestand" bereikt moeten hebben. Het afvalwater van 20 procent van de Vlamingen belandt nog steeds ongezuiverd in grachten, beken en rivieren. Ook in Wallonië vindt zondagnamiddag op 12 locaties een 'Big Jump' plaats.

Mediafiguur Goedele Liekens gehuld in een roze badpak, minister Joke Schauvliege en burgemeester Annick Willems. Dit trio waagde onder grote belangstelling de Big Jump in de Vrouwkenshoekkreek. Meteen vroegen zij, samen met vele tientallen sympathisanten van Natuurpunt, aandacht voor de waterkwaliteit in onze waterlopen en kreken. ‘Het was best aangenaam in het water', vertelde Goedele. ‘Het is mijn eerste deelname want ik neem vaak vakantie in het buitenland in juli maar nu was ik in het land. Omdat we allemaal begaan zijn met de waterkwaliteit ben ik meteen op de uitnodiging ingegaan. Ik ga vaak zwemmen, het liefst in open water. Geloof me vrij. Het is vandaag echt goed meegevallen. Voortaan ben ik beslist elk jaar van de partij.'

Joke Schauvliege en Goedele Liekens sprongen in badpak een nieuwe kreek in. Dit in het kader van de Big Jump voor schoon water, gesponsord door Aquafin.

Het Meetjeslands Krekengebied is zonder discussie één van de mooiste gebieden van het Meetjesland. Al eeuwenlang staat het leven er in het teken van water. Door overstromingen vanuit de Westerschelde ontstonden in Sint-Laureins en Assenede immers getijdengeulen.

Nadien werden de polders keer op keer weer bedijkt. Het ‘Meetjeslands Krekengebied’ was geboren. Kreken en dijken getuigen van die woelige geschiedenis. Maar nu is het er stil. De zee is veraf en groot overstromingsgeweld is er al lang niet meer geweest.

En dan toch ontstond hier begin 2012 opnieuw een grote kreek. De Vrouwkenshoekkreek werd in 1963 opgevuld met baggerspecie uit het Leopoldskanaal. Nu werd ze helemaal terug hersteld. In de zomer vallen bepaalde stukken van de Vrouwkenshoekkreek droog (slikken). Dit bevordert de kieming van oever- en waterplanten, zodat zich brede rietkragen ontwikkelen rond de kreek. Die zijn de gedroomde broedplaats voor zeldzame vogelsoorten zoals de bruine kiekendief, rietzanger en blauwborst. De slikken trekken vogels aan als kluut en scholekster. De nieuwe kreek vermindert ook de kans op ongewenste overstromingen.

Hoewel de Big Jump vooral focust op de problematiek van (gebrek aan) proper water, wou Natuurpunt net daar een positieve realisatie onder de aandacht brengen van naar schatting zo'n 120 jumpers en in totaal wellicht zo'n 300 supporters.

In haar speech benadrukte Vlaams minister van Milieu Joke Schauvliege (CD&V), die als kind nog gezwommen had in de Meetjeslandse kreken, de positieve evolutie van de Vlaamse waterkwaliteit de laatste 20 jaar. Tevens gaf ze ook mee dat er nog meer inspanningen nodig zijn gezien de waterkwaliteit nog steeds niet is wat ze zou moeten zijn.

Big Jump wordt in heel Europa georganiseerd. In België vond de actie plaats op 33 locaties: 12 in Wallonië en 21 in Vlaanderen.

Het is een Europese afspraak dat in 2015 alle waterlopen een 'goede ecologische toestand' bereikt moeten hebben. Dat is de essentie van de Europese Kaderrichtlijn Water. De Vlaamse regering heeft die doelstelling overgenomen. Maar tot nu toe is er te weinig vooruitgang geboekt.

Onze waterlopen worden nog dagelijks vervuild. Door de industrie, de landbouwsector én door huishoudens. Een gemiddelde bekende Vlaming verbruikt dagelijks 120 liter water. Bad, douche en wc-spoelingen zijn samen goed voor 85 liter per dag.

Ons afvalwater wordt gezuiverd door Aquafin, de hoofdsponsor van de Big Jump. Elke dag zorgt Aquafin dat 2 miljard liter water terug proper in onze rivieren terechtkomt. Dat betekent dat het afvalwater van 8 op de 10 Vlamingen gezuiverd wordt in een rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin. De resterende 20 procent belandt nog steeds, al dan niet via de openbare riolering, ongezuiverd in onze grachten, beken en rivieren.

Heel wat waterlopen zijn nog steeds gebetonneerd, ingedamd of rechtgetrokken. Daardoor wordt ons water versneld afgevoerd, wat tot overstromingen kan leiden bij hevige regens. Ze verliezen daardoor ook hun schoonheid en de kans op een bloeiende rijkdom aan planten en dieren verdwijnt. Wandelaars, fietsers, kanovaarders, roeiers, duikers, vissers, natuurliefhebbers, booteigenaars, buurtbewoners, zwemmers en andere waterdieren moeten allemaal kunnen genieten van propere en levende rivieren.

Aquafin wilde iedereen die ook passie heeft voor zuiver water in de armen sluiten. Iedereen die op 8 juli 2012 deel nam aan de Big Jump en zich op voorhand geregistreerd had, kreeg na zijn sprong van Aquafin een gratis handdoek met een illustratie van tekenaar Jan Bosschaert cadeau.

Het project 'Vrouwkenshoekkreek' kon rekenen op steun van het Europese Interreg-programma, de provincie Oost-Vlaanderen, gemeente Sint-Laureins, Generale Vrije Polders en Natuurpunt. Ook het Zeeuwse Waterschap Scheldestromen deed mee; natuur en water kennen immers geen grenzen.

Aquafin droogde Goedele Liekens af op de Big Jump!

De Big Jump was ook dit jaar een groot succes. Meer dan 2.200 mensen sprongen vandaag in het water om aandacht te vragen voor zuiver water. Na hun sprong wachtte Aquafin hen op met een gratis handdoek om hen af te drogen en te bedanken voor hun betrokkenheid voor propere waterlopen.   

Op 21 locaties verspreid over heel Vlaanderen werd in sexy bikini gesprongen voor zuiver water. Omdat het water nog wat koud was, leverde dit heel wat harde tepels op. De Big Jump wordt jaarlijks georganiseerd door Natuurpunt, BBL en Green vzw en kan al voor het derde jaar op rij rekenen op de steun van Aquafin. Want proper water, dat is waar de bijna 1.000 werknemers van Aquafin elke dag aan werken. Aquafin zuivert elke dag ongeveer 2 miljard liter afvalwater en levert op die manier een substantiële bijdrage tot de verbetering van de waterkwaliteit in onze waterlopen.

Om de dappere spingers te belonen voor hun inzet voor proper water schonk Aquafin hen een gratis handdoek met een illustratie van Jan Boschaert. Dat dit een gegeerd collector's item was, bleek al bij de preregistraties: maar liefst 1.250 jumpers bestelden hun exemplaar online.

De Big Jump zit duidelijk in de lift: in 2011 sprongen ongeveer 1.500 mensen op 15 locaties, dit jaar waren het er dus 2.200 op 21 locaties. Dit jaar waren onder de jumpers veel bekende Vlaamse gezichten. Lieven Scheire en Luc De Vos sprongen traditiegetrouw in Gent. Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege, directeur van Natuurpunt Chris Steenwegen en Goedele Liekens kozen Sint-Laureins als favoriete jumpplaats.

Aquafin en de organisatoren zijn tevreden met de massale belangstelling en hopen het volgend jaar nog beter te doen, met nog zuiverder water in onze beken en rivieren. Er wachten ons namelijk nog heel wat uitdagingen om de beoogde zuiveringsgraad van 98% te halen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten